Kenneth BäckströmKokkolalainen Kenneth Bäckström ihaili jo pikkupoikana luotsien veneitä ollessaan isoisänsä mukana kalastamassa. Isona Bäckström pääsi ajamaan kuttereita ja nopeita luotsiveneitä – ja myös kehittämään niitä.

Vuonna 1986 Kenneth Bäckström oli töissä setänsä hinaajalla, kun luotsivanhin Rautiainen pyysi häntä tuuraamaan luotsikutterinhoitajaa Tankarin luotsiasemalle. Setä antoi luvan mennä – ja sille tielle Bäckström jäi. Työn ohessa hän suoritti kaikki kutterinhoitajalta vaadittavat kurssit: kuljettajankirjan, laivuri- ja konepuolen kurssit, tutkakurssin, VHF-kurssin sekä palo- ja pelastautumiskurssit.

”Tankarilla jouduin heti ajamaan hydrokopteria. Se oli sitä vanhaa Ericssonin mallia, joka ei ole enää käytössä. Tankarista luotsinottopaikalle on saaresta 18 kilometriä. Reitti sinne oli merkitty risuin ja heijastimin, sillä navigointilaitteita ei vielä ollut. Siinä sitten opettelin ajamaan hydrokopteria.”

Hydrokopteria eli jääkiitäjää käytetään Kokkolassa edelleen kelirikkoaikaan. Hydrokopterilla ajetaan usein maista Tankariin, ja sieltä jatketaan kutterilla luotsipaikalle.

Suomessa tarvitaan kalustoa kesää ja talvea varten: jäissä kulkevia kuttereita talvella, nopeita luotsiveneitä kesällä. Bäckströmin aloittaessa työnsä, oli luotsiasemien kutterikalusto osin hyvin vanhaa. Käytössä oli teräskuttereita 1950- ja 1960-luvulta.

1980-luvulla alettiin silloisessa Merenkulkulaitoksessa hiljalleen uudistaa luotsiasemien kalustoa . Kenneth Bäckström pääsi mukaan työryhmiin kehittämään kuttereista ja luotsiveneistä entistä tehokkaampia ja teknisesti parempia. Erityistä huomiota kiinnitettiin alusten äänieristykseen ja turvallisuuteen.

Kun luotsausyksikkö yhtiöitettiin vuonna 2004, syntyi erityinen tarve saada uusia ja parempia veneitä. Koska luotsattavien laivojen koko, teho ja nopeus olivat jatkuvasti kasvaneet, oli välttämätöntä kehittää myös luotsauksessa käytettävä aluksia.

”Kehitimme luotsikutteria eli talvivenettä tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi. Myös ergonomia otettiin huomioon. Desibelejä saatiin alas, kun hytti rakennettiin kumityynyille.”

”Nopeasta luotsiveneestä tehtiin kevyempi ja turvallisempi. Sen kannelle tehtiin luotsisilta, josta luotsin oli helpompi nousta laivaan. Yhteistyössä kokkolalaisen Kewatec Aluboatin kanssa rakensimme viisi suurempaa luotsivenettä luotsiasemille ulkosaaristoon sekä asemille, joilla oli enemmän liikennettä”, Bäckström kertoo.

”Sain testata Kewatecille veneitä ja kuljettaa niitä Emäsaloon, Utöseen, Raumalle ja Helsinkiin. Olin myös esittelemässä luotsivenettä Helsingin Tall Ships Race -tapahtumassa vuonna 2013.” Kutterit valmistettiin yhteistyössä Uudenkaupungin Työvene Oy:n kanssa.

Bäckström oli mukana myös laatimassa käyttöohjeita uusille aluksille.

”Hyvä luotsialus turvallinen, käytännöllinen, helposti hallittava, pelkistetty ja edullinen. Luotsi on voitava jättää ja noutaa nopeasti, kaikissa olosuhteissa. Hyvä näkyvyys on erittäin tärkeää: kuskin on nähtävä luotsi koko ajan”.

Eläkepäivistä Kokkolassa nauttivalle saaristoneuvokselle meri on yhä tärkeä osa elämää. Bäckström purjehtii ja kalastaa ja viitoittaa vapaaehtoisena pienväyliä. Hän testaa edelleen Kewatecin valmistamia veneitä ja kuljettaa niitä asiakkaille.