Saimaan luotsaus alkoi 1.1.1868

Saimaan luotsaus alkoi 1.1.1868

Suomen senaatti jätti 22.5.1867 keisarille ehdotuksen luotsipiirin perustamiseksi Saimaalle. Keisari Aleksanteri II hyväksyi käskykirjeellään syksyllä 1867 määrärahan luotsipiirin perustamiseksi. Näin saattoi ”saimen och kallavesi lotsdistrikt” aloittaa toimintansa...
Luotsin vanhat ja uudet työt

Luotsin vanhat ja uudet työt

  Luotsin ammatti periytyi usein isältä pojalle, eikä ollut tavatonta, että samassa suvussa oli vuosikymmenten, jopa vuosisatojen luotsausperinne. Virkoihin nimitettäessä paikallistuntemus oli valttia. Vuonna 1917 annetussa asetuksessa säädettiin aliperämiehen...
Väylänhoito ja satamaluotsaus

Väylänhoito ja satamaluotsaus

Leipä pieninä palasina Huolimatta kutterinhoitajien ja emäntien palkkaamisesta luotseilla säilyi velvoitteita päätehtävänsä ohessa. Tärkein näistä oli väylien viitoittaminen. Luotsien tuli hankkia viittojen valmistuksessa tarvittavat tarveaineet – puutavara ja kivet –...
Viikko töitä – viikko vapaata

Viikko töitä – viikko vapaata

”Johan siinä sielu kuolisi” Merenkulku ja luotsaukset Suomen rannikolla lisääntyivät voimakkaasti sodanjälkeisen teollistumisen ja nousukauden vuosikymmeninä. Vuonna 1950 luotsauksia tehtiin runsaat 26 000, kymmenen vuotta myöhemmin noin 45 000 ja vuonna 1970 yli...