Suomen senaatti jätti 22.5.1867 keisarille ehdotuksen luotsipiirin perustamiseksi Saimaalle. Keisari Aleksanteri II hyväksyi käskykirjeellään syksyllä 1867 määrärahan luotsipiirin perustamiseksi. Näin saattoi ”saimen och kallavesi lotsdistrikt” aloittaa toimintansa 1.1.1868. Luutnantti Bror Konrad Wahlroos määrättiin luotsipiirin väliaikaiseksi päälliköksi ja hän alkoi suunnitella pysyvää johtosääntöä ja tulevien luotsiasemien sijaintia. Keväällä 1868 wahlroos päätti palkata 18 ”kruununluotsia” yhdeksälle luotsipaikalle, joiksi luotsiasemia tuolloin nimitettiin.

Luotsipaikat olivat Lauritsala, Puumala, Savonlinna, Oravi, Taipale, Konnus, Kuopio, Vuokala ja Joensuu. Puumalaan nimitettiin 24.3.1871 vanhemmaksi luotsiksi Pehr Luukkanen ja nuoremmaksi luotsiksi Petter Rämänen. Palkkaukseen varattiin vuosirahasäännössä 360 ja 340 ruplaa. Vuosina 1871 – 1966 kunkin aseman miehitys oli kaksi luotsia, tehtävinä luotsaus ja väylienhoito. Kevätviitoituksen aikaan käytettiin aputyövoimaa. Vuonna 1967 miehityksenä oli kolme luotsia, jotka valmistelivat väylää ja harjoittelivat seuraavana vuonna alkavaa syväväylä liikennettä varten.

Uusi saimaan kanava vihittiin käyttöön 5.8.1968. Syväväyläliikenteen alettua 1968 luotseja oli alukuvuosina kolme, liikenteen lisääntyessä luotsien määrä Puumalassa kasvoi 12 luotsiin ja neljään kutterinhoitajaan. Nykyään luotseja on puumalassa kuusi ja kutterinhoitajia neljä.

Saimaa on jaettu kahteen luotsausalueeseen, eteläiseen ja pohjoiseen. Eteläinen alue hoitaa luotsaukset Juustilasta eteläisen saimaan satamiin, Lappeenrantaan, Joutsenoon, Imatralle, Ristiinaan ja Savonlinnaan. Pohjoinen alue hoitaa luotsaukset Savonlinnasta Joensuuhun, Puhokseen, Varkauteen, Kuopioon ja Siilinjärvelle sekä Savonlinnasta Puumalaan. Eteläisellä alueella on luotseja 28 ja kutterinkuljettajia 4, pohjoisella alueella luotseja on 13 ja kutterinkuljettajia 8. Väylänhoito eriytettiin luotsiasemista 1990 omaksi yksikökseen. Nykyään väylän hoidosta vastaa Meritaito Oy.

Luotsausta hoitaneet organisaatiot

Saimen och kallavesi lotsdistrikt                                                           1868 – 1917
Saimaan luotsipiiri                                                                                 1918 – 1989
Järvi-Suomen merenkulkupiiri                                                               1990 – 2003
Luotsausliikelaitos Finnpilot                                                                   2004 – 2010
Finnpilot Pilotage Oy                                                                              2011 ->